J.B.INDUSTRIES J.B.INDUSTRIES J.B.INDUSTRIES J.B.INDUSTRIES
J.B.INDUSTRIES J.B.INDUSTRIES
J.B.INDUSTRIES J.B.INDUSTRIES
J.B.INDUSTRIES
Home » Our Products » Aircraft Lamps

Aircraft Lamps1 - 2 - 3 - 4

J.B.INDUSTRIES
Part No. Volts Watts Base Type
SMK 28-5 28 5 BA15D Lamp Filament
J.B.INDUSTRIES
Part No. Volts Watts Base Type
SMK 37 28 1.4 1TS 6-1 Lamp Filament
J.B.INDUSTRIES
Part No. Volts Watts Base Type
SM 15 26 10 BA15d Lamp Filament
SM 23 13 10 BA15s Lamp Filament
301 28 0.17 Amp BA15s Lamp Filament
303 28 0.3 Amp BA15s Lamp Filament
303 (IF) 28 0.3 Amp BA15s Lamp Filament
J.B.INDUSTRIES
Part No. Volts Watts Base Type
SM 37 28 1.4 1TS 6-1 Lamp Filament
SM 6.3-1.4 6.3 1.4 1TS 6-1 Lamp Filament
J.B.INDUSTRIES
Part No. Volts Watts Base Type
JBI 115 2.5 .30Amp Spl. Screw Lamp Filament
J.B.INDUSTRIES
Part No. Volts Watts Base Type
6839 28 20MA Sub midget Flanged Lamp Filament
J.B.INDUSTRIES
Part No. Volts Watts
7007-45  Red  Navigation Light Glass Cover 
7007-46  Green  Navigation Light Glass Cover
1 - 2 - 3 - 4